Današnji putevi i načini prenošenja vjere idućim naraštajima

prenošenje vjereTeološko – pastoralni tjedan za svećenike i redovnike Riječke metropolije

Ovogodišnji TPT održat će se u ponedjeljak 20. rujna 2010. u velikoj dvorani Teologije – Tizianova 15, Rijeka. Mole se svi koji kane sudjelovati na TPT-u neka se prijave svom biskupijskom ordinarijatu do 5. rujna, koji će Tajništvu Teologije dostaviti popis najkasnije do 13. rujna 2010. g.