Archive for the ‘Studij’ Category

Raspored sati za ak. god. 2014./15.

Raspored sati – zimski semestar 2014./2015. (23.10.2014.)

Katedre

Red predavanja za ak.god.2014./15. na Teologiji u Rijeci.pdf Na ovim stranicama ukoliko postoji, možete naći i link za download skripti iz pojedinih predmeta. Za opis pojedinih katedri i glavnih predmeta vidi link: Katedre KBF-a u Zagrebu. Teologija u Rijeci kao područni studij, slijedi program svog matičnog fakulteta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. KATEDRA ZA FILOZOFIJU   NASTAVNICI: […]

Izvedbeni plan – Red predavanja

Izvedbeni plan (Red predavanja) – preuzimanje

Filozofsko – teološki studij

Filozofsko-teološki studij sveučilišni je integrirani studij koji traje pet godina (0+5). Studentima omogućuje uvođenje u znanstvena istraživanja na različitim područjima teologije, humanističkih i društvenih znanosti. Studenti stječu kompetencije za crkvene službe đakonata i prezbitera. Mogu djelovati također kao vjeroučitelji u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao katehete i pastoralni referenti u župnim zajednicama. Osposobljeni su za volontiranje, za rad […]

Voditelji godišta

VODITELJI GODINA godina: doc. dr. sc. Franjo Velčić godina: doc. dr. sc. Marko Medved godina: doc. dr. sc. Richard Pavlić godina: izv. prof. sc. Nela Veronika Gašpar godina: doc. dr. sc. Nikola Vranješ