Archive for the ‘Katedre’ Category

Nova skripta prof. Stošića: Kršćanska objava

U katedri FUNDAMENTALNE TEOLOGIJE, za kolegij KRŠĆANSKA OBJAVA, objavljena je nova skripta prof. Ivana Stošića: krscanska-objava-cijela-skripta-pdf

Ženidbeno pravo

Viši predavač na katedri kanonskog prava, mr. sc. Emil Svažić objavio je skriptu iz Žendibenog prava, za korištenje studentima. Skriptu preuzmite na sljedećem linku: http://ri-kbf.org/zenidbeno-pravo/

Katedre

Red predavanja za ak.god.2014./15. na Teologiji u Rijeci.pdf Na ovim stranicama ukoliko postoji, možete naći i link za download skripti iz pojedinih predmeta. Za opis pojedinih katedri i glavnih predmeta vidi link: Katedre KBF-a u Zagrebu. Teologija u Rijeci kao područni studij, slijedi program svog matičnog fakulteta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. KATEDRA ZA FILOZOFIJU   NASTAVNICI: […]