Archive for the ‘Filozofsko-teološki studij’ Category

Raspored sati za ak. god. 2014./15.

Raspored sati – zimski semestar 2014./2015. (23.10.2014.)

Filozofsko – teološki studij

Filozofsko-teološki studij sveučilišni je integrirani studij koji traje pet godina (0+5). Studentima omogućuje uvođenje u znanstvena istraživanja na različitim područjima teologije, humanističkih i društvenih znanosti. Studenti stječu kompetencije za crkvene službe đakonata i prezbitera. Mogu djelovati također kao vjeroučitelji u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao katehete i pastoralni referenti u župnim zajednicama. Osposobljeni su za volontiranje, za rad […]