Archive for the ‘Studij’ Category

Raspored predavanja za zimski semestar 2019./20.

      Raspored sati predavanja za zimski semestar u akademskoj godini 2019./2020. preuzmite u privitku:  

Nova skripta prof. Stošića: Kršćanska objava

U katedri FUNDAMENTALNE TEOLOGIJE, za kolegij KRŠĆANSKA OBJAVA, objavljena je nova skripta prof. Ivana Stošića: krscanska-objava-cijela-skripta-pdf

Raspored sati za predavanja: Jesen-zima 2015-16

Novi raspored sati dostupan je na slijedećoj poveznici: Raspored sati za zimski semestar 2015./2016. (od 20.X.)

Odluka o participaciji redovitih studenata na KBF-u

U privitku pročitajte Odluku o participacijama redovitih studenata na KBF-u donešenu 24. rujna 2015. Odluka o participacijama 2015-16

Ženidbeno pravo

Viši predavač na katedri kanonskog prava, mr. sc. Emil Svažić objavio je skriptu iz Žendibenog prava, za korištenje studentima. Skriptu preuzmite na sljedećem linku: http://ri-kbf.org/zenidbeno-pravo/