Archive for the ‘Povijest’ Category

Povijest

Počeci Teologije u Rijeci kao područnog studija katoličkog bogoslovnog fakulteta, sveučilišta u Zagrebu, sežu u 17. stoljeće, kada su na Rijeci oci isusovci osnovali najprije gimnaziju (1627), potom teologiju (1632), a zatim i filozofiju (1725). Te su škole posjećivali pitomci iz šire okolice Rijeke, a teologiju, u prvom redu moralnu kazuistiku, slušali su i mnogi […]