Archive for the ‘Nastavnici’ Category

Nastavnici

 NASTAVNO OSOBLJE Redoviti profesori:

Prof. Saša Horvat – kratka biografija

Akademske godine 2001./2002. upisujem petogodišnji studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, smjer: filozofsko-teološki. Diplomirao sam 2007. godine s radom iz filozofije »Ideje u Platonovu dijalogu Parmenidu«, pod vodstvom dr. Ivana Tadića. Akademske godine 2007./2008. upisujem poslijediplomski studij, specijalizacija filozofija, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon odslušane treće godine, akademske godine 2010./2011. prelazim na […]

Izv. prof. dr. sc. VERONIKA s. NELA GAŠPAR

Rođena 7. rujna 1963. god. u Derventi (BiH) gdje je zvaršila osnovnu školu a srednju u Pedagoško-obrazovnom centru «Bogdan Ogrizović» u Zagrebu (Peta gimnazija). 1987. godine, postigla akademski stupanj »Baccalaureum in philosophia«, a 1991. godine »Baccalaureum in Sacra Theologia«. 16. lipnja 1997., na »Pontificia Università Gregoriana« u Rim, postigla akademski stupanj magisterija iz dogmatske teologije […]

Izv. prof. dr. sc. IVAN DEVČIĆ

Dr. IVAN DEVČIĆ, izvanredni profesor, doktor društveno humanističkih znanosti, pročelnik katedre za filozofiju. Rođen je 01. siječnja 1948. u Krasnu (grad Senj, županija Ličko-senjska), gdje je g. 1963. završio i osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Srednjoj školi za spremanje svećenika u Rijeci i u Pazinu; ondje je g. 1967. položio ispit zrelosti.Teologiju i […]

Mr. sc. EMIL SVAŽIĆ

Mr. sc. Emil Svažić je rođen u Rijeci, 27. rujna 1957., od oca Leona i majke Božice r. Jurković, dok je porijeklom iz Brod Moravica u Gorskom Kotaru. Osnovnu je školu završio u Gerovu (Gorski Kotar). Od god.1972. do 1976., kao sjemeništarac Riječko-senjske nadbiskupije, pohađa vanjsku realnu gimnaziju u Pazinu i završava je oslobođen polaganja […]