Archive for the ‘Kontakti’ Category

Kontakti

TEOLOGIJA U RIJECI Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR-51000 Rijeka, Omladinska 14 tel: 051/515-561 tajnistvo.rijeka@kbf.unizg.hr web: www.ri-kbf.org PREDSTOJNICA Prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar tel: 051/515-561 mob: 095 378 7356 privatni mob: 098 936 9629; E-mail adresa: veronika.gaspar@kbf.unizg.hr nelaveronikag@gmail.com TAJNIŠTVO Ružica Baljak, dipl. teol., Tajnica Područnog studija tel: 051/515-561 E-mail adresa: […]