Archive for the ‘O nama’ Category

Uprava

UPRAVA TEOLOGIJE U RIJECI ak. god. 2021./2022.

Nastavnici

 NASTAVNO OSOBLJE Redoviti profesori:

Dr. sc. MARIO TOMLJANOVIĆ

Ime: Mario Prezime: Tomljanović Titula: dr.sc. e-mail adresa: mariotomljanovic82@gmail.com CROSBI: Tomljanović, Mario, Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata, alla luce del magistero della Chiesa dalla “Pastores dabo vobis” fino al 2012, 2014., doktorska disertacija, INSTITUT ZA DUHOVNOST, Rim- Italija TOMLJANOVIĆ, Mario Saint John Paul II – an example of priestly […]

Kontakti

TEOLOGIJA U RIJECI Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR-51000 Rijeka, Omladinska 14 tel: 051/515-561 tajnistvo.rijeka@kbf.unizg.hr web: www.ri-kbf.org PREDSTOJNICA Prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar tel: 051/515-561 mob: 095 378 7356 privatni mob: 098 936 9629; E-mail adresa: veronika.gaspar@kbf.unizg.hr nelaveronikag@gmail.com TAJNIŠTVO Ružica Baljak, dipl. teol., Tajnica Područnog studija tel: 051/515-561 E-mail adresa: […]

Studenti korisnici CARNet i aaiEdu.hr računa

OBAVIJEST STUDENTIMA   Mole se studenti koji do sada nisu koristili CARNet-ove usluge, tj. ako netko nema korisničke podatke za aaiEDU.hr, neka se javi u tajništvo gdje će mu biti izdano korisničko ime i lozinka. Od 1.listopada 2015. sve registracije na STUDOMAT-u poput prijave ispita, kao i do sada za druge usluge mobilnih mreža (vip, […]