Archive for the ‘Nekategorizirano’ Category

TPS u rujnu: “25 godina vjeronauka u školi”

Najavljujemo teološko pastoralni seminar (TPS) na Teologiji u Rijeci, u ponedjeljak 18. rujna 2017. s početkom u 9.00 sati. Prenošenje vjere je trajna i najvažnija zadaća Crkve koja u suvremenim okolnostima zahtijeva obnovljene pastoralno-katehetske iskorake. Iako su u tu zadaću uključeni mnogi važni subjekti crkvenog djelovanja, ona u mnogome najviše ovisi o djelovanju najvažnijih odgojno-obrazovnih […]

Predstavljanje novih knjiga dr. sc. Milana Šimunovića u Rijeci

Riječka nadbiskupija i Teologija u Rijeci – Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu pozvaju Vas u nedjelju 17. rujna u 18 sati, na kulturnu tribinu posvećenu predstavljanju knjiga i retrospektivi pastoralno-katehetskog rada zlatomisnika mons. dr. sc. Milana Šimunovića. Program tribine: – Uvodna riječ riječkog nadbiskupa mons. dr. sc. Ivana Devčića – Predstavljanje dviju […]

Upis novih studenata na 1. godinu

Upisi za sve kandidate koji su u sustavu Postani student potvrdili svoju namjeru upisa na Teologiju u Rijeci , područni studij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, bit će: 19. srpnja 2017. u 9.00 sati NA UPIS TREBA DOĆI OSOBNO S IDENTIFIKACIJSKOM ISPRAVOM I DONIJETI: 1. domovnicu 2. rodni list 3. fotografiju (6 x 4 cm) 4. svjedodžbe […]

Kako izraditi dobar diplomski rad?

Upute za pisanje završnih/diplomskih radova koji su PREPORUKA svima za korištenje –> veza (link)

Prijave za upis u prvu godinu studija na Teologiju u Rijeci

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u ak. godini 2017./2018. ________________________________________ LJETNI ROK Prijava za provjeru posebnih sposobnosti za upis Filozofsko-teološkog studija: 19. – 27. lipnja 2017. od 9,00 do 15,00 sati Omladinska 14, Rijeka Provjera posebnih sposobnosti za upis na Filozofsko-teološki studij : 30. lipnja 2017. u 9,00 sati […]