39. TPT: Pastoral rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih

XXXIX. teološko-pastoralni tjedan održava se na našoj Teologiji u Rijeci, dana 24. rujna 2007. pod naslovom “PASTORAL RASTAVLJENIH I PONOVNO CIVILNO VJENČANIH”

O pastoralu rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih svoja izalaganja će imati:
– Dr. Vlado Šakić, Kultura rastave, socijalni, psihološki i drugi uzroci rastave braka danas u Hrvatskoj
– Dr. Marijan Jurčević, Biblijsko-teološki temelj nerazrješivosti ženidbe
– Dr. Josip Grbac, Rastavljeni vjernici u novom civilnom braku i pristup sakramentima
– Dr. Ivo Džinić, Pastoral rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih kršćana
– Mr. Emil Svažić, Elementi ništavnosti ženidbe, uloga župnika i pastoralnih suradnika
– Dr. Slavko Zec, Parnice za proglašenje ništavnosti ženidbe na crkvenom ženidbenom sudu, načela i postupak