OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU NASTAVNU GODINU (za akademsku godinu 2016./2017.)

Upisi za više godine (2. – 5.) studija bit će 27., 28. i 29. rujna 2016.

Obavijest o UPISIMA U 1. GODINU STUDIJA 2016./2017.

Obavijest o UPISIMA U 1. GODINU STUDIJA u jesenskom upisnom roku akademske godine 2016./2017. na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

UPISI na Filozofsko-teološki studijski smjer (FTS), za sve kandidate koji su u sustavu “Postani student” potvrdili svoju namjeru upisa na Teologiju u Rijeci , područni studij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, bit će:

u četvrtak, 22. rujna 2016. godine u 9,00 sati.

O svemu potrebnome pročitajte i preuzmite ovdje: (PDF obavijest-o-upisima-1-god-rujan-2016-2017)

Najava Teološko-pastoralnog seminara u Rijeci 28. rujna: MILOSRĐE U ISTINI I PRAVEDNOSTI: IMA LI MILOSRĐE GRANICE?

TPT Rijeka 2016

Godina milosrđa s pravom u prvi plan stavlja milosrđe kao bit Božjeg odnosa prema čovjeku, a onda i međuljudskih odnosa. Međutim, milosrđe se može pogrešno shvatiti i zloupotrijebiti, npr. kad se u ime jeftinoga milosrđa štiti više počinitelja negoli žrtvu, zanemaruje Božju zapovijed i sve propušta kroz prste ili skriva bolnu istinu s kojom bi se trebalo što prije suočiti. Kako bi milosrđe bilo pravo, ono mora uključivati pravednost i istinu.
Pravda bez milosrđa postaje okrutnost, a milosrđe bez pravde matrica razvrata (Toma Akvinski). Pravednost je najniži stupanj milosrđa, a milosrđe najviši stupanj pravednosti (Walter Kasper). Milosrđe ne dokida pravednost, a pravednost bez milosrđa pretvara se u puki legalizam (papa Franjo).

DIPLOMSKI ISPITI U RUJNU

diploma

RASPORED POLAGANJA DIPLOMSKOG ISPITA ZA ROKOVE 19., 20., 21. i 23. RUJNA

 

STUDENT, DATUM I VRIJEME, MJESTO I ČLANOVI POVJERENSTVA:
Tina GALANT 19. rujna 2016., u 14.00 sati soba br. 215. – doc. dr. sc. Marko Medved, predsjednik
– doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, član (mentor)
– doc. dr. sc. Nikola Vranješ, član

Marko GREGIĆ 19. rujna 2016., u 14.45 sati soba br. 215. – doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, predsjednik
– doc. dr. sc. Marko Medved, član (mentor)
– doc. dr. sc. Nikola Vranješ, član

Ivanka ZEKO 19. rujna 2016., u 15.30 sati soba br. 215. – doc. dr. sc. Marko Medved, predsjednik
– doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, član (mentor)
– doc. dr. sc. Nikola Vranješ, član

Anton BUDINIĆ 19. rujna 2016., u 16.15 sati soba br. 215. – doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, predsjednik
– doc. dr. sc. Nikola Vranješ, član (mentor)
– doc. dr. sc. Marko Medved, član

Nova skripta prof. Stošića: Kršćanska objava

U katedri FUNDAMENTALNE TEOLOGIJE, za kolegij KRŠĆANSKA OBJAVA, objavljena je nova skripta prof. Ivana Stošića: krscanska-objava-cijela-skripta-pdf