Dan Teologije u Rijeci

RASPORED PREDAVANJA

Zimski semestar akademske godine 2021./2022.

„Veni Sancte Spiritus“ – Misa uz početak akademske godine

ZAMJENA PREDAVANJA – 5. GODINA FILOZOFSKO-TEOLOŠKOG STUDIJA

u utorak, 5. listopada 2021., 3-5 sat, studenti V. godine studija,

umjesto kolegija: doc. dr. sc. R. Pavlić,  Sakramentologija, imati će zamjenu: mr. sc. J. Vidas, Svećenička pjevačka služba.

Nadoknada iz predmeta Sakramentologija biti će u skorom terminu, u dogovoru sa studentima.

Doc. dr. sc. Richard Pavlić

POČETAK PREDAVANJA U ZIMSKOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2021./2022.

Predavanja obveznih predmeta u akad. god. 2021./2022. počinju u ponedjeljak 4. listopada 2021.