TPS u rujnu: “25 godina vjeronauka u školi”

Najavljujemo teološko pastoralni seminar (TPS) na Teologiji u Rijeci, u ponedjeljak 18. rujna 2017. s početkom u 9.00 sati.

Prenošenje vjere je trajna i najvažnija zadaća Crkve koja u suvremenim okolnostima zahtijeva obnovljene pastoralno-katehetske iskorake. Iako su u tu zadaću uključeni mnogi važni subjekti crkvenog djelovanja, ona u mnogome najviše ovisi o djelovanju najvažnijih odgojno-obrazovnih čimbenika: obitelji, župne zajednice i vjeronauka u školi. Zato smo temama djelovanja i mogućnostima obnove angažmana tih čimbenika danas posvetili ovogodišnji teološko-pastoralnom seminar za svećenike i redovnike Riječke metropolije. Dodatni važan motiv koji pridružujemo prije naznačenima svakako predstavlja visoka obljetnica 25 godina od uvođenja vjeronauka u školski sustav Republike Hrvatske. Stoga o ovim temama ovom prigodom želimo zajedno promišljati i razgovarati i s vjeroučiteljima iz naše metropolije.

Predstavljanje novih knjiga dr. sc. Milana Šimunovića u Rijeci

Riječka nadbiskupija i Teologija u Rijeci – Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu

pozvaju Vas u nedjelju 17. rujna u 18 sati, na kulturnu tribinu posvećenu predstavljanju knjiga i retrospektivi pastoralno-katehetskog rada zlatomisnika mons. dr. sc. Milana Šimunovića.

Program tribine:
– Uvodna riječ riječkog nadbiskupa mons. dr. sc. Ivana Devčića

– Predstavljanje dviju knjiga:

Milan Šimunović, Prenošenje vjere u promijenjenim okolnostima suvremenog svijeta. Pomaci u stvaranju misionarskog lika Crkve u kršćanskim zajednicama,

Milan Šimunović – Ivica Pažin, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija iii stvarnost?

Upis novih studenata na 1. godinu

Upisi za sve kandidate koji su u sustavu Postani student
potvrdili svoju namjeru upisa na Teologiju u Rijeci , područni studij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, bit će:

19. srpnja 2017. u 9.00 sati

NA UPIS TREBA DOĆI OSOBNO S IDENTIFIKACIJSKOM ISPRAVOM I DONIJETI:

1. domovnicu
2. rodni list
3. fotografiju (6 x 4 cm)
4. svjedodžbe svih razreda srednje škole
5. maturalnu svjedodžbu, svjedodžbu Državne mature (ako netko nije u mogućnosti prilikom upisa dostaviti svjedodžbu Državne mature, dostavit će je naknadno)
6. potvrdu o studiju, završetku ili ispisu, ukoliko je kandidat već upisivao neki studij iste razine
7. uplatnicu na iznos od 250,00 kuna, uplaćenih na žiro račun KBF-a: HR732360000-1101358687 (pozivna broj 02 6000); svrha: „upis u 1. god. studija“ (filozofsko – teološki).
• Filozofsko-teološki studij

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA PREDAJE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU)

Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u

Tajništvu Teologije, Omladinska 14, Rijeka

tel.: 051/ 515-561; el. pošta: tajnistvo@rijeka.kbf.hr

Kako izraditi dobar diplomski rad?

Upute za pisanje završnih/diplomskih radova koji su PREPORUKA svima za korištenje –> veza (link)

Prijave za upis u prvu godinu studija na Teologiju u Rijeci

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA
KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
u ak. godini 2017./2018.

________________________________________
LJETNI ROK
Prijava za provjeru posebnih sposobnosti za upis Filozofsko-teološkog studija:
19. – 27. lipnja 2017.
od 9,00 do 15,00 sati Omladinska 14, Rijeka

Provjera posebnih sposobnosti za upis na Filozofsko-teološki studij :
30. lipnja 2017. u 9,00 sati
u zgradi Teologije Omladinska 14, Rijeka
________________________________________
JESENSKI ROK
Prijava za provjeru posebnih sposobnosti za upis :
30. kolovoza – 6. rujna 2017.
(od 9,00 do 15,00 sati , Omladinska 14, Rijeka)
Provjera posebnih sposobnosti za upis :
11. rujna 2017. u 9,00 sati
u zgradi Teologije Omladinska 14, Rijeka
________________________________________

Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr
Pristupanje razredbenom, odnosno postupku provjere posebnih sposobnosti na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.
1. Za Filozofsko-teološki studij prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan na dnu stranice).

Uz popunjen obrazac prijave potrebno je priložiti:
1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687
– poziv na broj 6000 – ljetni rok
– poziv na broj 6000 – jesenski rok
2. krsni list ili potvrdu o krštenju
3. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate
Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:
Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

Obrazac br.1 (obrazac za prijavu provjere posebnih sposobnosti 2017-18)